ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λογοθεραπεία  είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής και ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στην καθαρότητα της ομιλίας, στη σωστή χρήση της φωνής και στην παραγωγή λόγου.


Στάδια ανάπτυξης λόγου και ομιλίας:

Έως 12 μηνών

●  Αντιδρά σε ήχους και να γυρίζει το κεφάλι του προς την ηχητική πηγή.

●  Αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας του.

●  Έχει βλεμματική επαφή.

●  Ανταποκρίνεται στο όνομά του.

●  Λέει τις πρώτες του λέξεις. (μαμά, μπαμπά)

Έως 2 ετών

●  Έχει ένα λεξιλόγιο 20-50 λέξεων.

●  Υπακούει σε εντολές (όχι, έλα).

●  Χρησιμοποιεί 2 λέξεις για να σχηματίσει φράσεις (π.χ μαμά βόλτα).

●  Χρησιμοποιεί το συμβολικό παιχνίδι ( αποδίδει ρόλους σε αντικείμενα π.χ το τάισμα μιας κούκλας).

Έως 3 ετών

●  Χρησιμοποιεί 50-250 λέξεις ενώ αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερες.

●  Κάνει απλές προτάσεις με 3 ή 4 λέξεις.

●  Κάνει ερωτήσεις και του αρέσουν οι ιστορίες.

Έως 4 ετών

●  Χρησιμοποιεί περίπου 800-1500 λέξεις.

●  Η ομιλία του πλησιάζει αυτή των ενηλίκων και γίνεται περισσότερο αντιληπτή από ξένους.


Τα παραπάνω στάδια αποτελούν «σταθερές» με τις οποίες μπορούν να διαγνωσθούν τυχόν δυσκολίες.

Κάθε παιδί όμως είναι μοναδικό, έχει τους δικούς του ρυθμούς και τις δικές του ταχύτητες. Περνά δηλαδή τα στάδια αυτά με το δικό του ρυθμό.

Όταν ο γονιός εντοπίσει  αποκλίσεις τότε θα πρέπει να επισκεφθεί κάποιον ειδικό ο οποίος θα αξιολογήσει τις δυσκολίες.


Οι διαταραχές για την αντιμετώπιση των οποίων υπεύθυνος είναι ο λογοθεραπευτής είναι:

●  Διαταραχές άρθρωσης

●  Φωνολογικές διαταραχές

●  Καθυστέρηση λόγου

●  Διαταραχή του ρυθμού της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία, βραδυλαλία)

●  Διαταραχή στη σημασιολογία ή την πραγματολογία

●  Δυσκολία κατανόησης και έκφρασης του λόγου (αφασία, νευρολογικές διαταραχές)

●  Διαταραχές φώνησης (δυσφωνία, διαταραχή της αντήχησης – ρινολαλία)

●  Μαθησιακές δυσκολίες (δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσλεξία)

●  Διαταραχές γραφής και ανάγνωσης

●  Ειδική γλωσσική διαταραχή

●  Μυολειτουργικές διαταραχές

●  Νευρογενείς διαταραχές

●  ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα)

●  Σύνδρομα (π.χ. σύνδρομο DOWN)

●  Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

●  Σύνδρομο Asperger

// // //