ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Καθυστέρηση λόγου ονομάζουμε την καθυστερημένη - αργοπορημένη εμφάνιση της ομιλίας στο παιδί.

Η τυπική ανάπτυξη ενός παιδιού όσον αφορά το λόγο του είναι η εξής:

Έως 12 μηνών

● Αντιδρά σε ήχους και να γυρίζει το κεφάλι του προς την ηχητική πηγή.

● Έχει βλεμματική επαφή.

● Ανταποκρίνεται στο όνομά του.

● Λέει τις πρώτες του λέξεις. (μαμά, μπαμπά)

Έως 2 ετών

● Έχει ένα λεξιλόγιο 20-50 λέξεων.

● Υπακούει σε εντολές (όχι, έλα).

● Χρησιμοποιεί 2 λέξεις για να σχηματίσει φράσεις (π.χ μαμά βόλτα).

● Χρησιμοποιεί το συμβολικό παιχνίδι (π.χ το τάισμα μιας κούκλας)

Έως 3 ετών

● Χρησιμοποιεί 50-250 λέξεις ενώ αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερες.

● Κάνει απλές προτάσεις με 3 ή 4 λέξεις.

Έως 4 ετών

● Χρησιμοποιεί περίπου 800-1500 λέξεις.

● Η ομιλία του πλησιάζει αυτή των ενηλίκων και γίνεται περισσότερο αντιληπτή από ξένους.


 Πότε ο γονιός θα πρέπει να επισκεφθεί τον ειδικό;

Όταν ένα παιδί του είναι 3 ετών και:

● Επικοινωνεί με νοήματα ή χειρονομίες (δείχνει αυτό που θέλει).

● Λέει μόνο λέξεις όπως μαμά, μπαμπά, παππού, γιαγιά, νερό ή μονοσύλλαβες λέξεις.

● Δεν κάνει συνδυασμούς λέξεων.

● Ο λόγος του είναι ακατανόητος.

● Δεν ακολουθεί εντολές.

● Δυσκολεύεται να μιμηθεί λέξεις που του λέμε.

Τι μπορείτε να κάνετε ώστε να βοηθήσετε το παιδί σας να αναπτύξει μια φυσιολογική ομιλία;

Μπορείτε:

● Να διαβάζετε βιβλία με το παιδί  (μπορείτε να διαλέξετε βιβλία μαζί με το παιδί για να του είναι περισσότερο ελκυστικά π.χ. με πολλές εικόνες, τρισδιάστατα κλπ). Όσο πιο παραστατικά διαβάζετε τόσο πιο πολύ θα του τραβήξετε το ενδιαφέρον!

● Να δείχνετε και να περιγράφετε τις  εικόνες στο παιδί  (π.χ. από το βιβλίο που μόλις διαβάσατε).

● Να παίζετε μαζί του και να το ενθαρρύνετε να μιλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

● Να βλέπετε εικόνες π.χ. από ζώα και να μιμείστε τις φωνές τους ή να περιγράφετε τι κάνει αυτό το ζώο (π.χ. η κότα μας δίνει το αυγό).

● Να του αφηγείστε παραμύθια και το προτρέπετε να μιμείται διάφορους ήχους (π.χ. «Μπαμ! Έκανε το όπλο του κυνηγού!»)

 Γενικά οποιαδήποτε λεκτική επικοινωνία έχει ο γονιός με το παιδί του είναι ωφέλιμη και το βοηθά στη γλωσσική του ανάπτυξη.