ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εργοθεραπεία  είναι μια επιστήμη αποκατάστασης που παρέχει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες. Ο εργοθεραπευτής εργάζεται με άτομα που πάσχουν από ψυχικές, σωματικές, αναπτυξιακές ή/και συναισθηματικές διαταραχές, χρησιμοποιώντας θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής των ατόμων. Ο εργοθεραπευτής βοηθά τα άτομα όχι μόνο να βελτιώσουν τις βασικές κινητικές λειτουργίες τους, αλλά επίσης να αντισταθμίσουν τη μόνιμη απώλεια της εκάστοτε λειτουργίας. Ο απώτερος στόχος της εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Οι κυριότερες διαταραχές για την αντιμετώπιση των οποίων υπεύθυνος είναι ο εργοθεραπευτής είναι:

● Δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα. Δηλαδή στην ικανότητα συντονισμού των μυϊκών ομάδων στην περιοχή των άνω άκρων με σκοπό την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες κινήσεις (π.χ. λαβή μολυβιού, κούμπωμα, βίδωμα, κόψιμο με ψαλίδι).

●  Δυσκολία στην αδρή κινητικότητα. Δηλαδή στην ικανότητα του παιδιού να περπατάει, να τρέχει, να ισορροπεί και γενικά να συντονίζει πολλές μυϊκές ομάδες.

●  Δυσκολίες στον κινητικό σχεδιασμό. Δηλαδή στην ικανότητα του παιδιού να οργανώνει την κίνησή του προκειμένου να υπερνικά εμπόδια που του παρουσιάζονται.

●  Δυσκολία στον οπτικοκινητικό συντονισμό. Δηλαδή στην ικανότητα συνεργασίας χεριού- ματιού (πχ για να γράψει).

●  Δυσκολία στον προσανατολισμό στο χώρο και δυσκολία στη διάκριση δεξιού- αριστερού.

●  Δυσκολία στην οπτική αντίληψη (π.χ. αντίληψη βάθους).

●  Δυσκολία στη συγκέντρωση και διατήρηση της προσοχής.

// // //